Naar bestaande autorisaties

Configureer de applicatie-autorisaties

Het autorisatiemechanisme staat uitgebreid gedocumenteerd — In een notendop komt het erop neer dat je per component de scopes moet aangeven.

Per component zijn een aantal velden verplicht:

 • ZRC: zaaktype en vertrouwelijkheidsaanduiding
 • DRC: informatieobjecttype en vertrouwelijkheidsaanduiding
 • BRC: besluittype

Nieuwe autorisatie

Een 'Client ID' van de applicatie die je wil configureren

Het soort component waarvoor de permissies van toepassing zijn. Als je hier een keuze selecteert, dan worden de relevante mogelijke scopes getoond.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Vink de scopes aan die de consumer nodig heeft.

Enkel deze zaaktypen worden ontsloten

Enkel deze informatieobjecttypen worden ontsloten.

Enkel deze besluittypen worden ontsloten.

Objecten tot en met deze vertrouwelijkheidaanduiding worden ontsloten

Bestaande autorisaties

Geen bestaande autorisaties gevonden